დაბრუნების პოლიტიკა

Უსაფრთხოება

საბანკო ბარათებით გადახდა ხდება ელექტრონული გადახდის სისტემების საიტებზე გადამისამართებით https://tbcpayments.ge/ გადახდების და პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია SSL პროტოკოლით კლიენტისგან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემის დახურული საბანკო ქსელების მეშვეობით. დაცვის უმაღლესი ხარისხი.

შემოწირულობის დაბრუნების პოლიტიკა

იმ შემთხვევაში, თუ შემოწირულობა ვერ იქნება გამოყენებული ბენეფაქტორის მიერ განსაზღვრული წესით (კონკრეტული პროექტისთვის თანხის მოზიდვის დასრულება შემოწირულობის მიღების მომენტში) და ქველმოქმედი არ აცნობებს თავის სურვილებს (გადარიცხული თანხის დაბრუნება ან ნებართვა თანხის გადარიცხვა სხვა გაჭირვებულ ბენეფიციარს) წერილობით, შემოწირულობა იხარჯება ფონდის ნორმატიული მიზნებისათვის.

Გადახდის ინფორმაცია

შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელის, შემოწირულობების ოდენობისა და შემოწირულობების მიზნის შესახებ (ბენეფიციარის მონაცემები ან პროექტის დასახელება).