ქუქიების პოლიტიკა

გამოცემა 02.09.2022 წ

ქუქიების შესახებ ეს დებულება (შემდგომში „რეგულაცია“) მიმართულია ინდივიდების განუსაზღვრელი წრის მიმართ (შემდგომში „მომხმარებლები“) – საიტის ვიზიტორები და რეგისტრირებული მომხმარებლები, არაკომერციული საქველმოქმედო ორგანიზაციის საიტის მომხმარებლები. ორგანიზაცია Georgia Sons, საიდენტიფიკაციო კოდი: 406369022, საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, ქეთევან ჭილაშვილის უღელტეხილი. No4, ბინა 17-18, ტელ.: +995599395448 (შემდგომში საქველმოქმედო ორგანიზაცია) და აღწერს, თუ როგორ მუშაობს საიტი ქუქიებით.

როდესაც მომხმარებელი შედის საიტზე ან იყენებს გარკვეულ სერვისებს, საიტი ავტომატურად აგროვებს მონაცემებს ქუქიების გამოყენებით. ინფორმაციის ტიპები, რომლებსაც საიტი აგროვებს ქუქიების საშუალებით, მოიცავს IP მისამართს, მოწყობილობის ID, ნახულ გვერდებს და ინფორმაციას, ბრაუზერის ტიპს, ოპერაციულ სისტემას და ISP მონაცემებს, დროის ნიშანს, მოთხოვნის წყაროს URL-ს, მდებარეობის მონაცემებს და ა.შ. მომხმარებელი (კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი ან ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა, რომელიც იძლევა საიტის მონახულების საშუალებას, შემდგომში „მოწყობილობა“).

საიტის მუშაობა ორგანიზებულია ისე, რომ მისი გამოყენება მაქსიმალურად კომფორტული იყოს მომხმარებლებისთვის. ამისათვის საიტმა უნდა გააანალიზოს მომხმარებლების ქცევა, პრეფერენციები და ინტერესები (ასეთი ანალიზი ხელს შეუწყობს მომხმარებლის ურთიერთქმედების გაუმჯობესებას საიტთან, განსაზღვრავს ყველაზე მოსახერხებელი ინტერფეისის და საიტის ნავიგაციას და ა.შ.), რაც კეთდება ქუქიების გამოყენებით. .

ცვლილებები და დამატებები შეიძლება განხორციელდეს ამ დებულებაში დროდადრო და მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მათ შორის, როდესაც იცვლება მოქმედი კანონმდებლობის დებულებები. რეგლამენტში ცვლილებების (განახლებების, დამატებების და ა.შ.) შემთხვევაში, საიტი ათავსებს მსგავს შეტყობინებას საიტზე და ცვლილებები ძალაში შედის მითითებულ ვადაში. თუ მითითებულ ვადაში მომხმარებელი არ იტყვის უარს მათ წერილობით მიღებაზე, ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება რეგულაციების შესაბამის ცვლილებებს. მომხმარებელს ურჩევს რეგულარულად განიხილოს წესები, რათა გააკონტროლოს ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება.

შემდგომში, რეგლამენტში მითითებები საიტის შესახებ ნიშნავს საქველმოქმედო ორგანიზაციის თანამშრომლებს, რომლებიც უფლებამოსილია ორგანიზება გაუწიონ საიტის მუშაობას.

1. ტექნიკური ინფორმაცია ქუქიების შესახებ

ქუქი-ფაილები არის ტექსტური ფაილ(ებ)ი, რომელიც შეიცავს მცირე რაოდენობის ინფორმაციას, რომელიც იგზავნება ვებ ბრაუზერში და ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე.

სიცოცხლის ხანგრძლივობის მიხედვით, ქუქიები შეიძლება იყოს მუდმივი/მარადიული (შენახული მოწყობილობაზე, სანამ მომხმარებელი არ წაშლის მათ) ან სესია/დროებითი (შენახული ბრაუზერის დახურვამდე). გარდა ამისა, ქუქიები იყოფა ძირითად (დაყენებული უშუალოდ მონახულებული საიტის მიერ) და მესამე მხარის (სხვა საიტების მიერ დაყენებული).

საიტი იყენებს ქუქიების შემდეგ კატეგორიებს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კლასიფიკაციის მიხედვით:

მკაცრად აუცილებელი ქუქი-ფაილები – აუცილებელია მომხმარებლისთვის ნავიგაციისთვის საიტის ვებ გვერდზე და გარკვეული სერვისების გამოყენებისას (დაცულ გვერდებზე წვდომა, რეგისტრაცია და ავტორიზაცია, ძიება საიტზე და ა.შ.), ასევე დაიმახსოვროს მომხმარებლის წინა ქმედებები. იმავე სესიის წინა გვერდზე გადასვლისას.

შესრულების ქუქიები – აგროვებს კონსოლიდირებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენება საიტი (მომხმარებლის მიერ საიტზე გატარებული დრო, ხშირად მონახულებული გვერდები, სექციები, საიტის სერვისები, საინფორმაციო ან მარკეტინგული კამპანიის ეფექტურობა და ა.შ.), ინახება მოწყობილობა ბრაუზერის სესიებს შორის. შესრულების ქუქიების დახმარებით შეგროვებული ინფორმაცია გამიზნულია სტატისტიკური და ანალიტიკური ამოცანების გადასაჭრელად (ზოგიერთი ქუქი-ჩანაწერი შეიძლება მიეწოდოს მესამე პირებს, რომლებსაც აქვთ ნებართვა ვებ რესურსიდან, მხოლოდ მითითებული მიზნებისთვის).

ფუნქციური ქუქი-ფაილები – შეინახეთ პარამეტრები/კონფიგურაციები, რომლებიც ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე ბრაუზერის სესიებს შორის (მომხმარებლის სახელი, პროფილის ფოტო, ინფორმაცია დატოვებული კომენტარების შესახებ, საიტის ენა, მდებარეობა, ინფორმაცია მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის ან არჩეული ვარიანტის მიწოდების შესახებ, საიტის სხვა პარამეტრების პარამეტრები) . ეს ქუქიები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დაუკავშირდნენ სოციალურ ქსელებს, უყურონ ვიდეოებს, მიიღონ მონაწილეობა გამოკითხვებში, კენჭისყრაში და ა.შ.

ზოგიერთი ქუქი-ჩანაწერის მონაცემი შეიძლება მიეწოდოს მესამე პირებს, რომლებსაც აქვთ ნებართვა ვებ რესურსიდან და მხოლოდ ზემოთ მითითებული მიზნებისთვის.

მიზნობრივი ქუქი-ფაილები – შეიძლება გამოიყენოს საიტმა მომხმარებლისთვის საჭირო შინაარსის უზრუნველსაყოფად (რეკომენდებული მასალის თვალყურის დევნება ხელახლა ჩვენების თავიდან აცილების მიზნით, ინფორმაციის / მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის შეფასება, ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, რომელიც სტუმრობს სხვა რესურსებს გადასვლის დროს, სხვა პარამეტრები საიტი), ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე ბრაუზერის სესიებს შორის. საიტმა შეიძლება გაუზიაროს ეს ინფორმაცია მესამე მხარეებს, მათ შორის მედია კლიენტებს, რეკლამის განმთავსებლებს, სააგენტოებს და პარტნიორებს, რათა გააუმჯობესოს საიტების მიერ მოწოდებული სერვისების ხარისხი.

პიქსელის ტეგები („პიქსელები“, „ვებ შუქურები“ ან „გასუფთავებული GIF“) არის ელექტრონული ფაილები, რომლებიც, როგორც წესი, შედგება ერთი პიქსელის გამოსახულებისგან და შეიძლება იყოს ჩასმული ცალკე ვებ გვერდზე ან ელფოსტაში ინფორმაციის გასაგზავნად. საიტს უფლება აქვს გამოიყენოს პიქსელები მომხმარებლის მოწყობილობაზე ქუქიების განსათავსებლად ან ამოსაცნობად, თუ ის იყენებს საიტის მომსახურებებს.

2. მონაცემთა დამუშავების მიზნები ქუქიების გამოყენებით

2.1. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ საიტი ლეგალურად იყენებს ქუქიების გამოყენებით შეგროვებულ ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ რეგლამენტში მითითებული მიზნებისთვის, კერძოდ:

2.1.1 საიტის გამოყენება. საიტი იყენებს ქუქიების დახმარებით შეგროვებულ ინფორმაციას მომხმარებლის ეფექტური ურთიერთქმედების ორგანიზებისთვის საიტთან.

2.1.2 ანალიტიკა. საიტი იყენებს ქუქიების დახმარებით შეგროვებულ ინფორმაციას გამოყენების ანალიზისა და მომხმარებლების მიერ საიტის გამოყენების შესახებ მოხსენებების მოსამზადებლად; ჩვენ ამას ასევე ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თვალყური ადევნოთ, თუ როგორ აწყობენ მომხმარებლები საიტთან მუშაობას, რათა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საიტის ხარისხი და მარტივად გამოყენება.

2.1.3 მიზნობრივი რეკლამა. საიტი იყენებს ქუქიების საშუალებით შეგროვებულ ინფორმაციას მიზნობრივი რეკლამის უზრუნველსაყოფად; საჭიროების შემთხვევაში, საიტი მოითხოვს წინასწარ თანხმობას ამ მიზნით ქუქიების განთავსებაზე, ხოლო მომხმარებელს, რომელმაც ასეთი თანხმობა გასცა, შეუძლია გააუქმოს იგი ნებისმიერ დროს ბრაუზერის ქეშის გასუფთავებით ან თავად ქუქიების წაშლით ბრაუზერიდან.

2.1.4 ბაზრის კვლევა. საიტი იყენებს ქუქიების საშუალებით შეგროვებულ ინფორმაციას მარკეტინგული კვლევისთვის (როგორიცაა ბაზრის სეგმენტაციის ან ტენდენციების, პრეფერენციების და ქცევის, პროდუქტის ან სერვისის კვლევა, მარკეტინგის ან რეკლამის ეფექტურობის და ა.შ.) ან პროდუქტის განვითარებისთვის (როგორიცაა ბაზრის სეგმენტის მახასიათებლების ანალიზი). ან ჯგუფური მომხმარებლების ან ჩვენი საიტის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით).

3. ქუქიების შენახვა

3.1. სესიისა და მუდმივი ქუქიების განსხვავებების გათვალისწინებით (სესიის ქუქიები არსებობს მანამ, სანამ მომხმარებელი არ დახურავს ბრაუზერს და მუდმივი ქუქიები ავტომატურად არ წაიშლება ბრაუზერის დახურვისას), საიტი აწყობს თავის მუშაობას ისე, რომ გამოიყენოს ან დაუშვას გამოიყენეთ ქუქიები არაუმეტეს 5 წლის სასიცოცხლო ციკლით. ქუქი-ფაილი შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როგორიცაა უსაფრთხოების მიზეზების გამო (თაღლითობის გამოვლენა და ა.შ.) და მხოლოდ მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად აუცილებელია.

3.2. თუ მომხმარებელს აქვს შეკითხვები ქუქიების შენახვის კონკრეტულ პერიოდებთან დაკავშირებით, მას შეუძლია გაუგზავნოს შესაბამისი მოთხოვნა საიტის უფლებამოსილ პირებს 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. ამ დებულების.

4. ქუქიების მართვა

4.1. თუ მომხმარებელი შეშფოთებულია მოწყობილობაზე ქუქიების არსებობაზე, მას შეუძლია დააყენოს თავისი ბრაუზერი ისე, რომ უარი თქვას ქუქი ფაილებზე ან ინფორმირებული იყოს ქუქიების დაყენების შესახებ (რაც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს გადაწყვიტოს რა გააკეთოს მასთან). მომხმარებელს ასევე შეეძლება მოწყობილობიდან ქუქიების წაშლა.

4.1.1. მომხმარებელი აღიარებს, რომ იცის, რომ თუ ქუქი-ფაილები დაბლოკილია ან წაიშლება, საიტის ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება არ იმუშაოს სწორად.

4.2. ძირითადი ბრაუზერები ავტომატურად მიიღებენ ქუქი ფაილებს, შესაბამისად, მათი გამორთვისთვის, მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს დახმარების ფუნქცია მოწყობილობის ბრაუზერში, კონკრეტული ბრაუზერების ქვემოთ მოცემული ინფორმაციის გათვალისწინებით (მობილური მოწყობილობების ბრაუზერების ქუქიების პარამეტრების კონფიგურაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს):

4.2.1. Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

4.2.2. Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

4.2.3. Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/en/privacy/websites/#cookies

4.2.4. Safari for macOS — https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

4.2.5. სხვა ბრაუზერების შესახებ ინფორმაცია დამოუკიდებლად შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში.

4.3. უმეტეს შემთხვევაში, ნაგულისხმევი ბრაუზერი საშუალებას აძლევს ქუქიების ავტომატურად შენახვას მოწყობილობაზე. საიტთან სრულფასოვანი მუშაობა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ქუქიების გამოყენებისას, ხოლო ქუქიების გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტენტზე შეზღუდული წვდომა და საიტის სერვისების დეფექტური ფუნქციონირება.

4.4. როდესაც მომხმარებელი კვლავ ეწვევა საიტს, ქუქიების მონაცემები განახლდება. თუ მომხმარებელი არ ჩართავს ქუქიების გამოყენებას (განზრახ წაშლის ყველა ქუქი-ფაილებს თავისი ბრაუზერიდან), მაშინ, როდესაც ის ეწვევა საიტს, მომხმარებელს მოეთხოვება ხელახლა ჩართოს და გამოიყენოს ქუქიები.

4.5. ქუქიების გამოყენებით მიღებული ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებ არ იყიდება ან ნაწილდება საჯარო დომენში და ასევე არის იმ პირის საკუთრება, რომელიც ფლობს შესაბამის რესურსს.

4.6. თუ მომხმარებელს სურს უარი თქვას ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე, მაგრამ ვერ შეძლო ამის გაკეთება დამოუკიდებლად ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენებით, მას შეუძლია დაუკავშირდეს საიტის უფლებამოსილ პირებს 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. ამ დებულების.

5. მესამე მხარის სერვისების ქუქი-ფაილები და საიტის ურთიერთქმედება მესამე მხარეებთან

5.1. მომხმარებლებისთვის მიწოდებული სერვისებისა და სერვისების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საიტი იყენებს სერვისებს, რომლებიც არის მესამე მხარის საკუთრება (Facebook, AlphabetInc., Twitter, Instagram და ა.შ.), რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ ქუქიები მომხმარებლის მოწყობილობაზე, სანამ ის იმყოფება საიტი. ამ შემთხვევაში, საიტი ვერ იმოქმედებს მესამე მხარის მიერ გამოყენებული ქუქიების ფუნქციონირებაზე, მაგრამ ასეთი ქუქიების შესახებ ყველა საჭირო მონაცემის მიღება შესაძლებელია ამ მხარეების ვებგვერდებზე (საიტებზე).

5.2. როდესაც მომხმარებელი იყენებს სერვისებს, საიტის გვერდები შეიძლება შეიცავდეს სხვა ინტერნეტ რესურსების და მესამე მხარის კოდებს, რის შედეგადაც ასეთმა ინტერნეტ რესურსებმა და მესამე მხარეებმა შეიძლება მიიღონ ინდივიდუალური მომხმარებლის მონაცემები. ამრიგად, ამ ინტერნეტ რესურსებს შეუძლიათ მიიღონ და დაამუშაონ ინფორმაცია, რომ მომხმარებელი ეწვია ამ გვერდებს, ისევე როგორც მომხმარებლის ბრაუზერის მიერ გადაცემული სხვა ინფორმაციის (ბანერის ჩვენების სისტემები, სოციალური ქსელის დანამატები და ა.შ.). თუ მომხმარებელს არ სურს, რომ ამ სერვისებმა მიიღონ წვდომა მის მონაცემებზე, მომხმარებელს შეუძლია ნებაყოფლობით გამოვიდეს თავისი ანგარიშიდან ან პროფილიდან, გაასუფთავოს ქუქი-ფაილები – მისი ბრაუზერის ფაილები.

5.3. Ⴆემოაღნიშნული სერვისების გამოყენება შეიძლება საჭირო გახდეს საიტისთვის საიტის ვიზიტების ოპერატიული ანალიზისთვის, საიტის ტრაფიკის შიდა და გარე შეფასებისთვის, ნახვის სიღრმისა და მომხმარებლის აქტივობისთვის. საიტი არ ინახავს და არ ამუშავებს ამ სერვისებიდან მიღებულ მონაცემებს.

5.4. თუ მომხმარებელს აქვს შეკითხვები, თუ რომელი ქუქი-ფაილები გამოიყენება და რომელი მესამე მხარე ამუშავებს მათ, მას შეუძლია დაუკავშირდეს საიტის უფლებამოსილ პირებს 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. ამ დებულების.

6. გასაჩივრება

6.1. მომხმარებელთა განაცხადები ქუქი-ფაილებთან და (ან) ამ რეგულაციასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე (კითხვებით, კომენტარებით, საჩივრებით, სურვილებით და ა.შ.) მიიღება საქველმოქმედო ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირის მიერ ელ. ფოსტით mgeorgiasons@gmail.com ან ტელეფონით. +995599395448

6.2. გარდა ამისა, მომხმარებლებს შეუძლიათ მიმართონ ქუქი-ფაილებს საიტის მეშვეობით, პირადი კონტაქტით, ფოსტის გაგზავნით ან კანონით აკრძალული ნებისმიერი სხვა ფორმით.