სპორტი პირველ რიგში ლამაზია, შემდეგ კი გტკივა!

ბევრი სპორტსმენი კარიერას ამთავრებს ტრავმებით, რომლებიც საჭიროებენ რთულ ოპერაციებს, შემდეგ რეაბილიტაციას და გრძელვადიან აღდგენას.

“ვაჟები” ამას უშუალოდ იცნობენ. ჩვენმა ორგანიზაციამ დაისახა მიზანი-დაეხმაროს სპორტსმენებს, რომლებიც რთულ სიტუაციაში არიან.

ჩვენი ამოცანაა, მოვიზიდოთ თანხები ოპერაციის, რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელებისთვის. ასევე გვაქვს როგორც ფიზიკური, ისე მორალური მდგომარეობის აღდგენის საკუთარი აპრობირებული მეთოდი.

ჩვენი დამფუძნებელი ამ ტექნიკას საკუთარ გამოცდილებას უზიარებს. მეთოდოლოგიის საფუძველი მოიცავს კოლექტიურ შრომით თერაპიას.

ჩვენმა დამფუძნებელმა იპოვა მიმართულება თავისთვის-ტყავთან მუშაობა, კერძოდ, ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის წარმოება.

ასეთი აქტივობა ავითარებს წვრილ მოტორულ უნარებს, ამშვიდებს ფსიქიკას და ასევე უზრუნველყოფს სარგებელს მზა პროდუქციის სახით.

ჩვენი თემის მონაწილეებისთვის შევარჩევთ შესაბამისი ტიპის აქტივობას, რომელიც შეძლებს რეაბილიტაციაში დახმარებას და პოტენციალის განბლოკვას.